Play Together
Lần đầu chơi Play Together?
  - Play Together là gì?
  - Tiền sao là gì?
  - Đá quý là gì?
  - Điểm mầm non là gì?
  - Điện thoại là gì?
  - Túi là gì?

>> Xem tất cả các mục...

Bạn bè
  - Bạn bè là gì?
  - Người chơi gần đây là gì?
  - Mời bạn bè là gì?
  - Làm thế nào để kết bạn? (Yêu cầu kết bạn)
  - Tôi muốn Xóa bạn.
  - Tôi muốn chặn người chơi

>> Xem tất cả các mục...

Chat/Biểu hiện cảm xúc
  - Chat là gì?
  - Làm sao để chat?
  - Biểu hiện cảm xúc là gì?
  - Làm thế nào để biểu hiện cảm xúc?

Tiệc trò chơi
  - Tiệc trò chơi là gì?
  - Tôi có thể chơi ở đâu?
  - Các quy tắc cụ thể của mỗi trò chơi là gì?
  - Tôi có thể chơi với bạn bè không?
  - Xếp hạng là gì?

Tiệc tại nhà
  - Tiệc tại nhà là gì?
  - Làm thế nào để tổ chức Tiệc tại nhà?
  - Làm thế nào để tham gia Tiệc tại nhà?

Cuộc sống học đường
  - Trường học là gì?
  - Trường học ở đâu?
  - Tiết học là gì?

Cắm trại
  - Cắm trại là gì?
  - Khu cắm trại ở đâu?
  - Làm sao để tham gia nhiệm vụ?

Câu cá
  - Câu cá là gì?
  - Mua cần câu ở đâu?
  - Làm thế nào để đi câu cá?
  - Làm thế nào để sửa chữa cần câu?
  - Tôi có thể bán cá ở đâu?
  - Bách khoa toàn thư là gì?

Nấu ăn/Món ăn
  - Nấu ăn là gì?
  - Làm thế nào để nấu ăn?
  - Tôi có thể lấy nguyên liệu nấu ăn ở đâu?
  - Làm thế nào để ăn món ăn?
  - Tôi có thể mua đồ ăn được không?

Trang trí nhân vật
  - Trang trí nhân vật là gì?
  - Tôi có thể mua trang phục ở đâu?
  - Làm cách nào để thay đổi trang phục/ngoại hình?

Trang trí nhà
  - Trang trí nhà là gì?
  - Tôi có thể mua đồ nội thất ở đâu?
  - Làm thế nào để bày trí đồ nội thất?
  - Tôi có thể bày trí được bao nhiêu đồ nội thất?
  - Đồ nội thất biến mất khi tôi đổi nhà.

Phương tiện
  - Phương tiện là gì?
  - Có thể mua phương tiện ở đâu?
  - Làm thế nào để sử dụng phương tiện?
  - Làm thế nào để cùng đi phương tiện?

Thú cưng/Nhu cầu
  - Nhu cầu là gì?
  - Làm thế nào để kiểm tra nhu cầu?
  - Làm thế nào để giải quyết nhu cầu?
  - Thú cưng là gì?
  - Tôi có thể mua thú cưng và đồ dùng cho thú cưng ở đâu?
  - Làm sao để nuôi lớn thú cưng?

>> Xem tất cả các mục...

Vé theo mùa
  - Vé theo mùa là gì?
  - Tôi có thể nhận được gì trong vé?
  - Thời hạn của vé như thế nào?

Cửa hàng
  - Cửa hàng là gì?

Tái chế
  - Tái chế là gì?
  - Làm thế nào để nhận được Điểm mầm non?
  - Tôi có thể mua được gì bằng Điểm mầm non?

Hộp
  - Hộp là gì?
  - Xác suất nhận của mỗi hộp

Thông tin Xác suất
  - Tổng xác xuất bốc thăm
  - Bốc thăm Món tráng miệng
  - Hộp vịt
  - Bốc thăm Chú hề lễ hội
  - Bốc thăm Nắng ấm
  - Bốc thăm Thỏ cưng

>> Xem tất cả các mục...